Villkor

Priser

Alla priser på soffta.nu nu är i svenska kronor(SEK) och är inklusive moms.

 

Tillämplighet
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se

Under 18 år?
Om beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs.
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att soffta.nu lider ekonomisk skada, polisanmäls. soffta.nu friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i soffta.nus sortiment. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Avbeställning
Avbeställning av produkter kan endast ske via email till info@soffta.nu detta är endast möjligt om soffta.nu ej har skickat paketet. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från soffta.nu antigen per e-post eller telefon.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir soffta.nu’s egendom tills dess full betalning erlagts.
Leveranstiden är endast uppskattad och soffta.nu ansvarar ej för leveransförseningar.
soffta.nu ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor soffta.nu bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Kunden bör vid leverans av paket kontroller att varan är korrekt och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta soffta.nu via e-post info@soffta.nu och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som returneras till soffta.nu bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos soffta.nu har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. soffta.nu förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta soffta.nu. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Om en vara är transportskadad skall soffta.nu kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Garantivillkor
I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. soffta.nu förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Övrigt
Soffta.nu behåller sig rätten ändring av information på hemsidan, tekniska specifikationer, produkterbjudande, slutförsäljning. Soffta.nu äger även rätten av att om något utav ovanstående infaller att återbetala ev. erbjuda kunden en likvärdig produkt.

Leverans

Posten brev
Solglasögon och produkter under 1 kg skickas med postens brev. Skulle solglasögonen vara sönder vid leverans kontakta snarast soffta.nu på email: info@soffta.nu Vi ersätter solglasögonen om bevis finns för att solglasögonen har gått sönder i leveransen. Köparen skall ha kontaktat soffta.nu senaste 3 dagar efter leverans för att ovanstående villkor skall träda i kraft. Skulle produkten/produkterna i fråga vara slut i vårat lager erhåller sig Soffta Co AB att betala tillbaka kostnaden för glasögonen, ev erbjuda kunden att byta produkt.

Leveranstiden är normalt 1-3 vardagar.

Har ni ej erhållit eran vara inom 7 vardagar vänligen kontakta oss på

info@soffta.nu

Betalningsalternativ:
Du väljer själv hur du vill betala dina produkter från våran webshop. Antingen väljer du att betala direkt via kreditkort via Paypal eller alternativt direkt betalning via Swish.
Mer info om de olika betalningssätten nedan.

 

soffta.nu reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga soffta.nu att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Allmän info
Information om ångerrätt
”Enligt Distans-­‐ och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag)
rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan.
För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick,i originalförpackning.
Vid nyttjande av ångerrätten är det köparen som står för returkostnaden.”